Waar moet een ontruimingsplattegrond?
Ontruimingsplattegronden worden op strategische plekken in een gebouw opgehangen. Daarbij horen standaard instructiebordjes waarop staat wat men moet doen indien zich een calamiteit voordoet.
Wat zijn ontruimingsplattegonden?
Foto Een ontruimingsplattegrond is onderdeel van het ontruimingsplan of een bedrijfsnoodplan. Dit zijn overzichtelijke plattegronden waarop een actuele bouwkundige situatie zichtbaar is waarop aangegeven is hoe de vluchtroutes lopen en waar zich alle middelen en artikelen bevinden (zoals EHBO kisten en AED apparaten) die in geval van een ontruiming van belang ...

lees meer...Ga verder

ontruimingsplan
Ontruimingstekeningen vormen een onmisbaar onderdeel van het noodplan. In een NTA 8112 ontruimingsplan is het een verplichting om een ontruimingstekening met een bepaalde lay-out bij te voegen.

Ontruimingstekening moeten helder van opzet te zijn en bevatten alle van belang zijnde zaken bij calamiteiten. Denk hierbij o.a. aan vluchtwegen, ...

lees meer...Ga verder

NEN 1414
Nu de bordjes met veiligheidssymbolen in gebouwen steeds meer eenduidigheid vertonen sinds de laatste versies van NEN 3011 en NEN 6088, wordt het tijd dat ook de plattegronden beter leesbaar en begrijpelijk worden. Daarom is ontwerp NEN 1414 uitgebracht. Dit normontwerp geeft symbolen voor het weergeven van veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en ...

lees meer...Ga verder

Veiligheidsinstructies
De regelgeving van veiligheidsinstructies in een gebouw is in de Arbo-wet geregeld. In deze instructies dienen alarmnummers en instructies te worden uitgewerkt, indien nodig zelfs in verschillende talen.
Bedrijfshulpverlening
Bedrijfshulpverlening is bedoeld om tijdens situaties die gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid, letsel en schade zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken.

De voornaamste taken van bedrijfshulpverlening zijn,
- verlenen van eerste hulp bij ongevallen,
- beperken en het bestrijden van een beginnende brand,
- ...

lees meer...Ga verder

Wat moet er op een ontruimingsplattegrond?
Foto - in- en uitgangen (transparanten)
- handbrandmelders
- brandslanghaspels / klein blusmateriaal
- afsluiters gas,water en elektra
- opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen
Aanvalsplattegronden
Aanvalsplattegronden worden gebruikt door de brandweer of andere hulpverlenende instanties; Aanvalsplattegronden zijn niet bestemd voor iedere bezoeker. Te veel informatie leidt immers af van het hoogst noodzakelijke en er is ook informatie die een gebouwbeheerder juist om veiligheidsredenen niet aan iedere bezoeker wil laten zien.

Het volgende ...

lees meer...Ga verder

Brandbeveiligingsinstallaties
De plaats waar de regels voor brandbeveiligingsinstallaties te vinden zijn, zijn niet eenvoudig aan te geven: soms in het Bouwbesluit, soms in de gemeentelijke bouwverordening en soms gedeeltelijk in het Bouwbesluit en gedeeltelijk in de gemeentelijke bouwverordening. De verwachting is dat in ieder geval de aanwezigheidseisen en de uitvoeringseisen ...

lees meer...Ga verder

BHV - EHBO
Elk bedrijf behoort minimaal 2 mensen aan te stellen als BHV-ers. In een BHV opleiding komen EHBO en de AED ook aan bod.
Nederlandse Vereinging voor Veiligheidssignalisatie
De N.V.V.S. is de branche organisatie op het gebied van veiligheidssignalisatie. Onduidelijkheid op het gebied van veiligheids- en gezondheidssignalering is de reden geweest voor een aantal Nederlandse bedrijven, die als adviseur, fabrikant of verkooporganisatie actief zijn op het gebied van veiligheids- en gezondheidssignalering om zich te verenigen ...

lees meer...Ga verder

Spreuk van de maand
Van een kale kip kun je niet plukken, maar je kunt ze wel een poot uitdraaien.


ads

URL toevoegen

  • Uw link een jaar lang op een relevante site voor 25 euro per jaar. Mail uw verzoek naar: Webmaster

ads2

veiligheidssignalisatie


Copyright 2002-2018